Faruk Jašarević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, podnio je Državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Meddžide Kreso, bivše predsjednice Suda BiH, i još troje sudija ove pravosudne institucije, zbog, kako je naveo, kršenja zakona!

Pet presuda

Jašarević nam je potvrdio da je zajedno s advokaticom Edinom Jahić 19. aprila podnio krivičnu prijavu zbog štete koja im je nanesena u predmetu koji se tiče sudskog spora s Vanjskotrgovinskom komorom (VTK) BiH, a protiv koje je dobio pet pravosnažnih presuda.

faruk-jasarevic

Prema njegovim riječima, Kreso je prvoprijavljena da je počinila krivično djelo iz člana 238. Krivičnog zakona BiH – kršenje zakona od strane sudija. Advokatica Jahić u prijavi je navela da joj je nanesena nematerijalna šteta, povreda profesionalnog ugleda.

– Imam pet pravomoćnih presuda da se vratim na posao u VTK. To odlučuju i općinski i kantonalni sudovi, a zatim i Sud BiH, i to pravomoćno, da bi u izvršnom postupku rekli – ne možeš se vratiti jer su uvažili žalbu. U istom sporu dvije osobe koje su, također, tužile VTK navedeno je da se mogu vratiti na posao, ali ja ne. Ovdje ili je neko uzeo novac ili neće da poštuje zakon – kaže Jašarević.

sud-kreso-prijava

Izvršni postupak

U krivičnoj prijavi, koju potpisuju Jašarević i Jahić, navedeno je da je Kreso:

– U svojstvu predsjednice Suda BiH pri pravljenju godišnjeg rasporeda, a za šta je po Zakonu ovlašten i odgovoran predsjednik Suda BiH, povjerila rješavanje predmeta u izvršnim postupcima i postupcima osiguranja sudijama Građanskog odjeljenja, iako je odredbom člana 10. ZIP-a BiH, propisano da izvršni postupak i postupak osiguranja provodi i odluke donosi sudija pojedinac Upravnog odjeljenja Suda BiH, a po žalbi, odnosno prigovoru odlučuje Vijeće Upravnog odjeljenja sastavljeno od troje sudija, omogućavajući na taj način Vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH da krše Zakon i donose nezakonite odluke potičući ih na taj način i čineći odlučnu radnju bez koje navedene osobe ne bi bile u toj poziciji.

U prijavi je navedeno da je nejasno kako isti sastav vijeća koji je ranije donio presudu, sada u vrlo kratkom periodu iste propise tumači potpuno drugačije.

Imala utjecaj na sudije

U krivičnoj prijavi navedeno je da posebno treba obratiti pažnju na aktivnosti tadašnje predsjednice Suda BiH kako bi se sagledala potvrda da je riječ o ciljanom postupanju.

– Predsjednica Suda (Kreso, op. a.) povjeri rasporedom rada rješavanje izvršenja sudijama iz drugog odjeljenja, što je samo po sebi kršenje zakona. A onda sudije koje moraju biti svjesne toga prihvate takvo postupanje, čime pokazuju podređenost Meddžidi Kreso, koja nije zaustavljena, pa postoji razumna sumnja da je vršen uticaj na te sudije s ciljem donošenje nezakonitih odluka – navodi se u prijavi.

Izvor: avaz.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here